Eksekverende Lederskab

Tænker I, at jeres ledere kunne være bedre til at sikre eksekveringen?

Det eksekverende lederskab omfatter den proces, hvor en leder tager ansvar for at føre en organisations strategi og vision ud i livet ved at udarbejde mål og planer og eksekverer konkrete handlinger og beslutninger. Det handler om at få tingene til at ske og opnå resultater.

Eksekverende Lederskab handler om, hvordan ledere involverer deres medarbejdere i at øge eksekveringen og derved opnå bedre resultater.

Eksekverende ledere forstår vigtighed af og behersker at involvere medarbejdere i at sætte mål og laver planer. Eksekverende ledere behersker relevant kommunikation og har evnen til at omsætte overordnede mål og strategier til konkrete og operationelle mål og planer sammen med sine medarbejdere.

Helt afgørende for succesfuld eksekvering er lederne evne til at støtte og coache medarbejderne til handling og fremdrift, herunder at udvikle den enkelte medarbejders ambitioner, selvtillid, mod og samarbejdsevner.

Spørgsmål som er relevante at rejse og få håndteret er blandt andet:

  • Kan vores ledere facilitere gode mål og planer sammen med medarbejderne?
  • Holder vores ledere frekvente og motiverende eksekveringsmøder med deres medarbejdere?
  • Kan vores ledere coache for handling og eksekvering?
  • Kan vores ledere udvikle medarbejdernes Eksekveringskompetence?
  • Er vores ledere dygtige nok til at kommunikere vores strategi?
  • Har vores ledere tilstrækkelig fokus på resultatskabelse?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af hvordan vi sammen kan udvikle jeres ledere til at sikre bedre eksekvering.

Kontakt os Kontakt os

Erfaringer med Eksekverende Lederskab