Vækst på 10%, forbedring af effektiviteten i salgsstyrken med 29% og et nyt set-up for Strategieksekvering

Endnu et godt år for ICM, men vi må kunne gøre det endnu bedre”. Det var den klare udmelding fra ejer og CEO Jan Selchau ved indgangen til det nye regnskabsår. Efter en årrække med konstant vækst og en række succesfulde opkøb i bagagen, havde ICM nået en omsætning på over 400 mio. kr. og 100 ansatte på virksomhedens lokationer i Odense, Hørsholm og Aabenraa. Det stod dog klart for bestyrelse og ledelse, at der var grundlag for at sætte yderligere fart på den organiske vækst og organisationens udvikling. Det var baggrunden for udarbejdelsen af en ny strategi, identifikation af et antal Must-Win Battles og et ønske om at sætte fart på strategieksekveringen.

Nærværende korfattende case handler om den transformation og de forbedringer, som ICM og ResultPartner har samarbejdet om.

Før:

Nu:

Strategien blev primært udarbejdet af ejeren alene. Strategien bliver til i en systematisk proces fastlagt i en strategicyklus med årshjul, og i et tæt samarbejde mellem bestyrelse, ejer og ledelsesgruppe.
Traditionel central styret budgetlægning. Der er implementeret en involverende metode, RACE ®, for opsætning af Resultatmål og Aktivitetsmål og eksekveringsplaner over alt i organisationen. De traditionelle budgetter er afskaffet.
Vi er en succes, hvis vi når vores budgettal. Ledere og medarbejdere har modet til at sætte højere mål end tidligere, da fokus nu er på personlige ambitioner, mod og samarbejde.
Ansvar for målopfyldelse var koncentreret hos ejeren og hos få direktionsmedlemmer. Mellemledere og medarbejdere tager ansvar for realisering af egne mål, ansvarsplaceringen er blevet tydeligere og evnen til at delegere er vokset på alle niveauer.
Ledelses styring via overordnede økonomiske og primært historiske nøgletal. Ledelsesmæssig styring via nyt BI Dashboard, som har klare ’røde tråde’ hele vejen fra strategien og ned til de enkelte aktiviteter, hvilket har øget korrektion- og eksekveringshastigheden.
Sporadisk opfølgning – herunder budgetopfølgning. Der er implementeret en ny mødeform, hvor direktionen og ledere fokuserer på fremadrettet sparring om korrektion og eksekvering af planer, samt deling af læring og udvikling. Tid brugt på historiske tal og forklaringer er minimeret.
Rester af subkulturer fra de tidligere opkøb. En mere klar struktur og en organisation som i meget højere grad tænker på og agerer til glæde for helheden.

”Som ejerleder elsker man at være indblandet i det hele, og man føler sig som et uundværligt aktiv for virksomhed og organisation. Men som ejer har man først en solid grobund for vækst, når lysten til mere drives af organisationen og ikke af ejeren. Med introduktionen af RACE lykkedes det os at få folk til at sætte og synliggøre egne mål, hvorefter vi har fundet en ledelsesform, hvor vi hele tiden kan følge, om udviklingen nu lever op til målene. Det medvirker til at fordele ansvaret for vækst på alle afdelinger, og det fastholder momentum og giver os hurtigere mulighed for at reagere på negative og positive tendenser.

Vi er blevet langt dygtigere til at adressere og håndtere egne fejl og mangler og fjerne de ting i hverdagen, som ikke giver værdi for vores kunder.”

JAN selchau
ejer og CEO