Oplever I, at jeres strategiske udvikling og resultater lider under utilstrækkelig eksekvering?

Oplever I, at jeres strategiske udvikling og resultater lider under utilstrækkelig eksekvering?

Oplever I, at jeres strategiske udvikling og resultater lider under utilstrækkelig eksekvering?

Strategieksekvering

Alt for mange mål, strategier og planer lider under, at de er
uforståelige og ikke operationelle for organisationen. En basal og afgørende forudsætning for at kunne eksekvere succesfuldt, er at mål og planer er velbeskrevne, så alle ved, “hvor vi skal hen”, og hvad der forventes af os hver især.

Eksekveringskultur

I en Eksekveringskultur er man særlig optaget af adfærd og handling – handling som leder til resultat. Eksekvering er grundlæggende et personligt anliggende og i organisationer med en stærk Eksekveringskultur har man fokus på ambitioner, mod, ansvarlighed, enkelthed og vedholdenhed som de væsentligste faktorer for at lykkes.

Eksekverende Lederskab

Det Eksekverende Lederskab handler om, hvordan ledere involverer deres medarbejdere i at øge eksekveringen, og derved opnå bedre resultater. Eksekverende ledere forstår vigtigheden af og behersker at involvere medarbejdere i at sætte mål og lave planer samt støtte og coache for fremdrift, så indsatserne gennemføres og resultaterne opnås.

Digitalisering af Strategieksekvering

Umoderne metoder og rutiner til dokumentation, monitorering og opfølgning på Strategieksekveringen kan i dag med fordel erstattes af digitale løsninger, som giver mulighed for mobil opdatering og realtime status på virksomhedens eksekvering. Fremtidens Strategieksekvering omfatter digitalisering af virksomhedens Strategieksekvering. 

Strategieksekvering

Alt for mange mål, strategier og planer lider under at de er
uforståelige og ikke operationelle for organisationen. En basal og afgørende forudsætning for at kunne eksekvere succesfuldt, er at mål og planer er velbeskrevne, så alle ved “hvor vi skal hen”, og hvad der forventes af os hver især.

Eksekveringskultur

I en Eksekveringskultur er man særlig optaget af handling – handling som leder til resultat naturligvis. Eksekvering er grundlæggende et personligt anliggende og i organisationer med en stærk Eksekveringskultur har man fokus på ambitioner, mod, ansvarlighed, enkelthed og vedholdenhed som de væsentligste faktorer for at lykkes.

Eksekverende Lederskab

Det Eksekverende Lederskab handler om, hvordan ledere involverer deres medarbejdere i at øge eksekveringen og derved opnå bedre resultater. Eksekverende ledere forstår vigtighed af og behersker at involvere medarbejdere i at sætte mål og laver planer samt støtte og coache fremdrift, så indsatserne gennemføres og resultaterne opnås.

Digitalisering af Strategieksekvering

Umoderne metoder og rutiner til dokumentation, monitorering og opfølgning på Strategieksekveringen kan i dag med fordel erstattes af digitale løsninger, som giver mulighed for mobil opdatering og realtime status på virksomhedens eksekvering. Strategieksekvering 2.0 omfatter digitalisering af virksomhedens Strategieksekvering. 

Strategieksekvering

Alt for mange mål, strategier og planer lider under at de er uforståelige og ikke operationelle for organisationen. En basal og afgørende forudsætning for at kunne eksekvere succesfuldt, er at mål og planer er velbeskrevne, så alle ved “hvor vi skal hen”, og hvad der forventes af os hver især.

Eksekveringskultur

I en Eksekveringskultur er man særlig optaget af handling – handling som leder til resultat naturligvis. Eksekvering er grundlæggende et personligt anliggende og i organisationer med en stærk Eksekveringskultur har man fokus på ambitioner, mod, ansvarlighed, enkelthed og vedholdenhed som de væsentligste faktorer for at lykkes.

Eksekverende Lederskab

Det Eksekverende Lederskab handler om, hvordan ledere involverer deres medarbejdere i at øge eksekveringen og derved opnå bedre resultater. Eksekverende ledere forstår vigtighed af og behersker at involvere medarbejdere i at sætte mål og laver planer samt støtte og coache fremdrift, så indsatserne gennemføres og resultaterne opnås.

Digitalisering af Strategieksekvering

Umoderne metoder og rutiner til dokumentation, monitorering og opfølgning på Strategieksekveringen kan i dag med fordel erstattes af digitale løsninger, som giver mulighed for mobil opdatering og realtime status på virksomhedens eksekvering. Strategieksekvering 2.0 omfatter digitalisering af virksomhedens Strategieksekvering. 

Vi ser fire kritiske faktorer for
succesfuld strategieksekvering

Upræcise og uforståelige strategier, mål og planer

Utilstrækkelig ansvarlighed og eksekveringskompetence

Utilstrækkelig eksekverende lederskab i organisationen

Umoderne monitorering og opfølgningsrutiner

Vi ser fire kritiske faktorer for
succesfuld strategieksekvering

Upræcise og uforståelige strategier, mål og planer

Utilstrækkelig ansvarlighed og eksekveringskompetence

Utilstrækkelig eksekverende lederskab i organisationen

Umoderne monitorering og opfølgningsrutiner

Vi ser fire kritiske faktorer for
succesfuld strategieksekvering

Upræcise og uforståelige strategier, mål og planer

Utilstrækkelig ansvarlighed og eksekveringskompetence

Utilstrækkelig eksekverende lederskab i organisationen

Umoderne monitorering og opfølgningsrutiner

Vi er en konsulentvirksomhed, som hjælper vores kunder med hurtigere og mere succesfuld eksekvering

I Resultpartner arbejder vi sammen med vores kunder om at gøre deres ambitioner til virkelighed.

Vi tror på, at det kræver andre konsulentkompetencer at assistere med eksekvering af en strategi end at udvikle en strategi. Vores assistance er koncentreret omkring operationalisering af strategien og mobillisering af organisation til eksekvering. Vi er erfarne seniorkonsulenter med såvel teoretisk som praktisk ledelsesbaggrund. Vores tilgang er altid tilpasset kundens situation og med stærkt fokus på, at det vi gør sammen, leder til bedre resultater. Cases fra mere end 25 lande viser at vores RACE metode bidrager til enestående resultater.

Resultpartner er stiftet af Lars Møller, der har mere end 20 års erfaring som virksomhedskonsulent indenfor strategieksekvering, forandrings-processer, procesoptimering, salg- og omsætningsudvikling.

Lars er pionér indenfor Strategieksekvering og Eksekvering generelt og er forfatter til bogen: “Strategieksekvering – opsigtsvækkende erfaringer og resultater skabt under svære organisatoriske, kulturelle og markedsmæssige vilkår”.

Om os Se cases

Vi er en konsulentvirksomhed, som hjælper vores kunder med hurtigere og mere succesfuld eksekvering

I Resultpartner arbejder vi sammen med vores kunder om at gøre deres ambitioner til virkelighed.

Vi tror på, at det kræver andre konsulentkompetencer at assistere med eksekvering af en strategi end at udvikle en strategi. Vores assistance er koncentreret omkring operationalisering af strategien og mobillisering af organisation til eksekvering. Vi er erfarne seniorkonsulenter med såvel teoretisk som praktisk ledelsesbaggrund. Vores tilgang er altid tilpasset kundens situation og med stærkt fokus på, at det vi gør sammen, leder til bedre resultater. Cases fra mere end 25 lande viser at vores RACE metode bidrager til enestående resultater.

Resultpartner er stiftet af Lars Møller, der har mere end 20 års erfaring som virksomhedskonsulent indenfor strategieksekvering, forandrings-processer, procesoptimering, salg- og omsætningsudvikling.

Lars er pionér indenfor Strategieksekvering og Eksekvering generelt og er forfatter til bogen “Strategieksekvering – Opsigtvækkende erfaringer og resultater skabt under svære organisatoriske, kulturelle og markedsmæssige vilkår”.

Om os Se cases

Vi er en konsulentvirksomhed, som hjælper vores kunder med hurtigere og mere succesfuld eksekvering

I Resultpartner arbejder vi sammen med vores kunder om at gøre deres ambitioner til virkelighed.

Vi tror på, at det kræver andre konsulentkompetencer at assistere med eksekvering af en strategi end at udvikle en strategi. Vores assistance er koncentreret omkring operationalisering af strategien og mobillisering af organisation til eksekvering. Vi er erfarne seniorkonsulenter med såvel teoretisk som praktisk ledelsesbaggrund. Vores tilgang er altid tilpasset kundens situation og med stærkt fokus på, at det vi gør sammen, leder til bedre resultater. Cases fra mere end 25 lande viser at vores RACE metode bidrager til enestående resultater.

Resultpartner er stiftet af Lars Møller, der har mere end 20 års erfaring som virksomhedskonsulent indenfor strategieksekvering, forandrings-processer, procesoptimering, salg- og omsætningsudvikling.

Lars er pionér indenfor Strategieksekvering og Eksekvering generelt og er forfatter til bogen “Strategieksekvering – Opsigtvækkende erfaringer og resultater skabt under svære organisatoriske, kulturelle og markedsmæssige vilkår”.

Om os Se cases

Når mål og planer omsættes til resultater

Vi gør strategier eksekverbare gennem at gøre dem forståelige og operationelle. Vi udvikler en Eksekveringskultur hvor ambition, enkelthed, ansvarlighed, mod og vedholdenhed er de væsentligste faktorer for en mere succesfuld eksekvering. Vi udvikler det Eksekverende Lederskab, som det bærende element i at drive Strategieksekveringen.

I Resultpartner har vi en veldokumenteret og gennemtestet Strategi- og Eksekveringsmetode, RACE®, som har øget vores kunders resultatskabelse både nationalt og internationalt. RACE® findes på 6 sprog.

Strategieksekvering

Når mål og planer omsættes til resultater

Vi gør strategier eksekverbare gennem at gøre dem forståelige og operationelle. Vi udvikler en Eksekveringskultur hvor ambition, enkelthed, ansvarlighed, mod og vedholdenhed er de væsentligste faktorer for en mere succesfuld eksekvering. Vi udvikler det Eksekverende Lederskab, som det bærende element i at drive Strategieksekveringen.

I Resultpartner har vi en veldokumenteret og gennemtestet Strategi- og Eksekveringsmetode, RACE®, som har øget vores kunders resultatskabelse både nationalt og internationalt. RACE® findes på 6 sprog.

Strategieksekvering

Når mål og planer omsættes til resultater

Vi gør strategier eksekverbare gennem at gøre dem forståelige og operationelle. Vi udvikler en Eksekveringskultur hvor ambition, enkelthed, ansvarlighed, mod og vedholdenhed er de væsentligste faktorer for en mere succesfuld eksekvering. Vi udvikler det Eksekverende Lederskab, som det bærende element i at drive Strategieksekveringen.

I Resultpartner har vi en veldokumenteret og gennemtestet Strategi- og Eksekveringsmetode, RACE®, som har øget vores kunders resultatskabelse både nationalt og internationalt. RACE® findes på 6 sprog.

Strategieksekvering